ข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอน แบบ 3 ON (อ่าน 786) 05 ต.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 (อ่าน 758) 01 ต.ค. 64
การดำเนินการก่อสร้างรั้วโรงเรียน ระยะที่ 1 (อ่าน 846) 15 ก.พ. 64
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 882) 13 ก.พ. 64
ขอรับบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียน (อ่าน 893) 21 ม.ค. 64
ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านหนองหัวคู (สพป.อุดรธานี เขต 4) ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่า (อ่าน 849) 03 ม.ค. 64
เข้าร่วมกิจกรรมเดินพาเหรด กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู ประจำปี พ.ศ. 2563 (อ่าน 852) 23 ธ.ค. 63
การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือในสถาณการณ์ระรบาดของโรคโควิด-19 (อ่าน 848) 23 ธ.ค. 63
การนิเทศติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 1009) 02 ธ.ค. 63
เข้ารับตำแหน่งใหม่ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (อ่าน 1130) 09 พ.ย. 63
ร่วมสืบสานวัฒธรรมประเพณีไทย (อ่าน 706) 30 ต.ค. 63
รับมอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) หรือทุนเสมอภาค (อ่าน 749) 27 ต.ค. 63
ศึกษาดูงานมหกรรมวิชาการ Udon4 5G Academic Expo 2020 (อ่าน 610) 24 ต.ค. 63
การอบรมคุณธรรม จริธรรมนักเรียน (อ่าน 549) 07 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านหนองหัวคู จัดงงานวันวิทยาศาตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 612) 23 ส.ค. 63